Transport

För att hålla hög leveranssäkerhet har vi flera typer av fordon. Lätta lastbilar, tunga lastbil med skåp eller flak och kran. Släpvagnar för bil och lastbil. I fordonsparken finns även motviktstruckar för uthyrning. Givetvis går våra fordon i samma färgkod. Svart.