Efter 3 veckor och 3 städer avslutas BTHs rekryteringsturne i Stockholm idag

Efter 3 veckor och 3 städer avslutas BTHs rekryteringsturne i Stockholm idag.