Pandemin gör att Leijon Event anpassar sin affärsverksamhet

Under året har eventföretaget Leijon Event i Karlskrona sökt nya affärsområden till följd av coronapandemin. De annars så populära tälten för evenemang och fest antar nu en ny roll för att skapa smittskyddade miljöer för företag.

— Evenemang- och upplevelseindustrin har drabbats hårt på grund av Covid-19. Hjulen slutade snurra extremt snabbt och för att få fart igen så krävs det att tänka utanför boxen.  Vi insåg att våra resurser kan användas på andra sätt och såg att behovet av våra anpassade tjänster finns. Detta och viljan att lära sig något nytt och utvecklas fick hjulen att snurra igen, berättar Gustav Leijon, VD på Leijon Event. 

Sedan i början på augusti har Leijon Event bland annat levererat ett 800 kvm stort tält till OKG i Oskarshamn inför deras revision. 800 kvm kan låta mycket men vid OKG:s revisioner hyrs cirka 900 entreprenörer in och vid större revisioner än så kan den siffran fyrdubblas. Projektet innefattade smittskyddade miljöer i form av matsal, omklädningsrum, dusch, toaletter och café. 

— Projektet tillsammans med OKG är en direkt följd av Covid-19. Folkhälsomyndighetens restriktioner och råd om avstånd och sanitet la grunden i behovsanalysen och resultatet blev en så smittskyddssäker miljö som möjligt för ett bestämt antal människor, säger Gustav.

I tälten från Leijon Event går det att hålla avstånd enligt de restriktioner som råder, vilket har varit extra viktigt då entreprenörerna som deltar i OKG:s revision kommer från olika håll i världen. 

Gustav ser att det finns en bred marknad för denna typ av affärsverksamhet, framförallt lyfter han fram behovet av smittskyddssäkra miljöer inom tillverkningsindustrin, kommunala arbetsplatser och hos statliga myndigheter.

—Vi kan bygga allt från matsalar till skolor och industrier, till uteserveringsmiljöer, möteslokaler och omklädningsrum med mera. Historiskt bygger våra projekt på att samla människor för upplevelser på olika sätt, nu är behoven att göra tältmiljöer som minimerar risken för smittspridning och underlättar distansering mellan människor på arbetsplatsen, berättar Gustav.

Leijon Event är ett upplevelse- och evenemangsföretag som hyr ut produkter till bröllop, mässa, festival, personalfest och studentfest med mera, till så väl privatpersoner, företag och statliga myndigheter.

Gustav Leijon, gustav@leijonevent.se, 0708-846006.