Välkommen Yrkes SM!

för Yrkes-SM 2022 i Växjö

Sista beställningsdatum 1 april har passerat. Vill ni ändra eller komplettera era beställningar kan ni kontakta Calle Sand calle@krulligahasten.se eller Gustav Leijon gustav@leijonevent.se
 
Viktigt att ni i ämnesraden anger monternummer samt yrke. På grund av hård belastning på telefon ber vi er att endast maila oss. 
 
Bästa Hälsningar
 
Produktionsledningen

Viktigt att tänka på

”Vi ser gärna att ni kontaktar oss innan ni beställer. Vi kan då boka in ett möte och gå genom de behov ni har och kanske även kan ge Er tips som underlättar för Er.”

”Vi ser redan nu tecken på ökade priser på många saker samtidigt som det planeras väldigt många evenemang 2022. Det finns därför skäl att misstänka att det under våren kommer uppstå brist på både material och personal och vi ber Er därför att beställa det ni behöver så snart som det bara går, oavsett vem ni beställer material och tjänster från.

Av ovan skäl kommer listpriserna i beställningssystemet öka med +15% from 10 Januari.

Sista beställningsdatum är 1 april. Vi beställning efter sista beställningsdatum tillkommer ytterligare ett påslag med +15% på det ursprungliga listpriset. Från första inflyttningsdagen tillkommer ett påslag med +50% på det ursprungliga listpriset.

 

Gör Er förfrågan på de varor och tjänster som ni har behov av. Vissa produkter lämnar vi pris på mot förfrågan/offert.  När du är klar gå du till kassan och bekräftar din förfrågan och du får ett mail som bekräftar att vi tagit mot den. Vi följer upp Er förfrågan med en offert så snart som möjligt och vid eventuella frågor kontaktar vi Er.

För att slutföra Er förfrågan måste monternummer anges, dessa finns under menyn ”Ritningar” här på sidan.”

Skapa Konto Yrkes SM!

Här skapar du konto för att kunna se priser och  använda systemet

Välkommen Yrkes SM!

för Yrkes-SM 2022 i Växjö

Yrkes-SM är ingen vanlig mässa, här varierar behoven oerhört, och det är av naturliga skäl inte helt enkelt att veta exakt vad man behöver, vad kan man lösa själva, eller hur man löser designen bäst rent praktiskt.

 Av det skälet finns vi i Produktionsledningen till för Er, oavsett om ni på helt egen hand löser allt för Er medverkan, eller om ni behöver hjälp med delar eller hela Er monter.

Vi ser gärna att ni hör av Er till oss innan ni beställer utrustning och tjänster. Vi kan då boka in ett kort möte på Teams och gå genom hela Er monter med syfte attt optimera så mycket som möjligt för att få bästa funktion i förhållande till pris och utförande. 

Mvh

Produktionsledningen YSM22 (Calle, Gustav & Thomas)

Beställningssystemet är några dagar försenat och vi öppnar upp det onsdag 10/11