Ställ frågan, så får du veta vad vi kan.

Vi upplever ofta att det känns tryggt för dig som kund när vi är med från start i ett projekt och svarar på vad som är möjligt inom de givna förutsättningarna . Men det går naturligtvis lika bra att ringa oss och ställa frågor när som helst i processen. Vi är bra på att diskutera upplägg och kan snabbt ge förslag och kostnadsuppskattningar på scenlösningar, logistik, transporter med mera. 
Ytterligare en fördel med att rådfråga oss är att du som kund får möjlighet att se över olika lösningar i god tid och kanske få helt nya idéer. Det är så vi vill fungera när vi agerar konsulter; som inspiratörer och idémakare som ger kunden positiv energi. Helhetslösningar är vi fenomenala på, men att göra punktinsatser som en del i ett större sammanhang går också bra.